top of page
"Автоматизацията е нашата страст"

|

CNC системи за автоматизация на механични процеси

Цялостни СИСТЕМИ

за

Автоматизирани 
АВТОМИВКИ

на самообслужване!

 

 
Разработени от "АДП - Смолян" ООД
Техническа характеристика на АВТОМИВКА на САМООБСЛУЖВАНЕ - iWASH 

от "АДП - Смолян" ООД

- Компютър с лицензирана операционна система

- Ел. шкаф за управление

- Възможност за 5 различни програми

- Стоп бутон за превключване от програма на програма 

- Диодна лента за визуализиране на оставащото време от заредения кредит

- Софтуер за управление позволяващ:

  • Отчетност

  • Наблюдение на работещите клетки

  • Бърза и лесна настройка

  • Параметрични настройки за време, стойности, и различни програми

  • Автоматично изчисляване в реално време на кредитите спрямо избраната програма

bottom of page