top of page
unnamed.png
opik-logo-share.jpg
Проект: BG16RFOP002-2.040-0196-С01 “За по-добър производствен капацитет и конкурентоспособност в "Автоматизация на Дискретното Производство - Смолян" ООД “

На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО - СМОЛЯН” ООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет „Закупуване на един бройнов CNC вертикален обработващ център”

 

Процедурата е във връзка изпълнение на проекта „За по-добър производствен капацитет и конкурентоспособност в "Автоматизация на Дискретното Производство - Смолян" ООД” по ДБФП № BG16RFOP002-2.040-0196-C01.

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 Краен срок за подаване на оферти: 04.03.2021 г. *

*ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

От тук може да свалите Пакета с документи за кандидатстване по процедура „Закупуване на един брой нов CNC вертикален обработващ център”

bottom of page