top of page
"Автоматизацията е нашата страст"

|

CNC Рутер - adp.aluminum

Работни ходове
СЕРВО
двигатели
500 x 1000 x 150 мм.

ДА

Допълнителни
ОПЦИИ

ДА

Техническа характеристика на базовия модел

- Просвет между алуминиевия плот и портала на машината: 150 мм.
- Максимална ширина на обработваемия детайл: до 500 мм.
- Максимална дължина на обработваемия детайл: неограничена.
- Скорост на работа по оси X и Y: до 5 000 мм./мин. (Софтуерно ограничена!)

- Скорост на работа по ос Z: до 3 000 мм./мин. (Софтуерно ограничена!)

- Точност на позициониране: 0,025 мм.(Възможност за софтуерно обиране на флабината във винтовата двойка)

- Здрава стоманена основа.
- Високотехнологична алуминиева конструкция. (Дебелостеннен алуминий)

- Допълнително усилен портал от конструкция на дебелостенни алуминиеви профили и алуминий марка 2017.
- Профилен алуминиев плот с T-slot канали позволяващ бързо и лесно закрепване на детайли.
- Задвижването се осъществява по всички оси с мощни СЕРВО мотори управлявани от висококачествени и надеждни СЕРВО управления - 1 мотор по ос X, 2 мотора по ос Y, 1 мотор по ос Z.
- Движението по осите се осъществява чрез сaчмено винтови двойки и линейни направляващи (2 винта с 2 синхронизирани двигателя по дългата Ос).

- Механични алуминиеви стяги - 4бр.
- Управляващ софтуер EMC2 (LINUX Real-time OS).

- Операторски пулт с компютър, монитор, клавиатура и мишка.

- Електрически шкаф. 
- Монтирани крайни изключватели, калибрационни ключове и E-stop.

 

Заб. За различните ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ и компоненти за вграждане, моля кликнете на бутон ОПЦИИ:

 

ЦЕНА:
 

 

ОПЦИИ:  

bottom of page